Vols formar part del Clúster Edutech?

Edutech Clúster està obert a les empreses, entitats i agents de la cadena de valor del sector de la innovació educativa que demostrin tenir activitat i/o presència al territori de Catalunya, i que comparteixin els objectius del clúster:

  • Empreses del sector TIC Educació que creen productes o ofereixen serveis de base tecnològica per a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge de les etapes no universitàries

  • Institucions, grups o centres educatius que apostin per la innovació educativa

  • Administracions, centres tecnològics, fundacions, associacions, universitats vinculats al sector TIC Educació


Beneficis

Formar part del Clúster Edutech afavoreix la competitivitat empresarial i les oportunitats de negoci dels seus membres, facilitant les sinèrgies amb possibles empreses i institucions aliades per tal de col·laborar en projectes estratègics, així com establint un diàleg i comunicació amb les administracions vinculades al sector TIC Educació.

El Clúster suposa una unitat d’acció òptima per afrontar projectes d’envergadura, generar coneixement i aportar visibilitat davant el sector.

Formar part del ecosistema empresarial de tecnologia educativa a Catalunya i ser part activa en les relacions amb el sector

Participació en projectes col·laboratius i innovadors en tecnología educativa

Participació conjunta en esdeveniments o fires internacionals o estatals

Possibilitat d’establir aliances amb altres socis per realitzar projectes concrets, desenvolupar noves estratègies de productes o serveis o ampliar mercats

Assessorament en la participació en projectes europeus o cerca de partners

Accés a fonts d’informació i estudis d’interès

Com associar-se

Tots el socis d’Edutech Clúster contribueixen al seu funcionament amb el pagament de una quota anual/trimestral en funció del seu nivell de facturació o pressupost en el darrer exercici:

Facturació

+1.500.000€

500.000 - 1.500.000€

< 500.000€

Quota anual

3.600€

1.800€

900€

Si esteu interessats en formar-ne part, ompliu el següent formulari o contacteu amb nosaltres a través de info@edutech.cat i us informarem dels passos a seguir per fer efectiva la vostra adhesió.